Vergi Danışmanlığı ve Denetsel Danışmanlık

Finans Atölyesi olarak ekibimizde yer alan YMM ve MM’lerle şirketlerin en önemli sorunlarından biri olan Vergi konularında, size hem eğitimler verilmekte hem de sizinle birlikte oluşturacağımız stratejik planlamalara göre danışmanlık yapılmaktadır.

Ayrıca bağımsız denetçiler olarak da firmanın mali yapısı denetlenerek, ortaklarına firmanın güncel durumunu, gelecek projeksiyonlarını ve gidilecek yolda oluşabilecek risk ve tehditleri hazırlanacak raporlarla sunulmaktadır.

Muhasebe sistemi yeniden kurgulanıp daha basit ve yalın hale getirmek için süreçler hazırlanıp sonuçlarında oluşan detaylı analizler de üst yönetimle paylaşılmaktadır.

Yapılacak yatırımlarda ya da hazırlanacak projelerde de ayrı ayrı projeksiyonlarla çalışmalar yapılıp sonuçlar üst yönetimle paylaşılmaktadır.

Yani kısaca aşağıda belirtilen işlemler ekibimizce yapılarak daha verimli bir çalışma ortamı oluşmasına katkıda bulunulmaktadır.

  • İşletmelerde özel amaçlı denetimler sonucu sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
  • Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması
  • Yönetsel raporlama tekniklerinin işletmelerde hayata geçirilmesi işlemleri
  • Mali yapı ve karlılık analizleri ile kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesine yönelik denetim ve danışmanlık hizmetleri
  • Yatırım ve Proje Geliştirme Hizmetleri
  • Bilanço ve diğer mali tablo analizleri