Tarım Danışmanlığı

Bir ülkenin en önemli değerlerinin başında toprağı, tarımı ve çiftçisi gelmektedir. Son dönemde finans sektöründe de tarıma karşı bakışlar değişmiş ve tarımı destekler nitelikte özel krediler ve imkanlar oluşturulmuştur.

Ancak çiftçimiz ve bu ürün ve hizmetlerden faydalanacak olan tarımcımız aynı oranda konu hakkında bilgi sahibi edilmemiş ve bunun sonunda da tüm iyi niyetiyle gittiği banka ve finansal kurumlardan sorunlarla ayrılmalar artmıştır.

Tarımsal destek aldığını düşünen tarımcılarımızı üzen bu uygulamaları yakından bilen ve bu konuda birçok yeni ürün ve hizmetin bankalarda hayata geçirilmesine ön ayak olmuş Finansal Danışmanımız sayesinde özellikle Ege Bölgesindeki tarımcılarımıza tüm banka ve finansal kurumların bütününü kapsayacak şekilde hizmetler verilmektedir.

Bunun yanında tarımsal desteklerden de faydalanmak amacı güden her tarımcımıza IPARD, TKDK ve Avrupa Yatırım Bankası Fonları gibi Tarımı ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Fonlardan da hizmetler sağlanabilmektedir.