Satış ve Pazarlama Danışmanlığı

Günümüz iş dünyasında geliştirilmeye en uygun alan pazarlamadır. Çünkü müşteri bulduğunuz müddetçe her hizmet ya da ürünü üretebilir veya ticaretini yapabilirsiniz. Önemli olan yeni müşteriler bulmak ve mevcut müşterilerde firma bağlılığını/sadakati yaratmaktır. İşte bu anlatılanların hepsinin yapılması ve yapmak için planlanmasına da Pazarlama denir.

Pazarlama ile rekabette bir adım öne geçebilmek mümkündür. Bunun temel taşı da Pazarlama planları ve stratejilerini doğru kurgulayıp oluşturmak ve sonrasında da uygulayıcı olan pazarlama kadrolarını doğru seçip doğru eğitmektir. Ürününüz, hedef kitleniz, ürününüzün ambalajı, fiyatı, dağıtım kanallarınız, tanıtımlarınız ve sonuçları kafanızdakilerle uyumlu olmalıdır. Olmayanlar için aksiyon almak da Finans Atölyesi’nin yapacağı çalışmalar sonrası ortaya çıkacak raporda belirtilir ve birlikte oluşturulacak çalışma gruplarıyla da hızlıca düzeltilme yoluna gidilir.

Finans Atölyesi, firmanızın pazarlama departmanını ve faaliyetlerini analiz ederek, pazarlama performansınızı sürekli ölçebileceğiniz raporlama sistemleri oluşturur, böylece pazarlama yatırımlarınızın geri dönüşümünü ölçebilmenizi sağlar.

Finans Atölyesi, bunlarla birlikte, aşağıdaki konularda da çalışmalar yaparak firmaların pazarlamanın gücünü keşfetmesini sağlar.

 • Pazarlama Departmanı kurmak
 • Firmanın hedeflerini belirlemek
 • Hedef Kitle analizleri yapmak
 • Pazar konumlandırması analizleri yapmak
 • Pazarlama Planı oluşturmak

Pazarlama ve Satış birbirinden farklı kavramlar ve aksiyon gerektiren biçimler olsa da çok sıklıkla birbirinin aynısı gibi düşünülür. Bu iki kavramı net anlayıp aralarındaki farkları ortaya koyarsak ürün ve hizmetimiz için çok daha net bir satış alanı oluşturabiliriz.

Konuyla ilgili biraz daha bilgi verecek olursak; Satış ve pazarlamayı tüketiciye ulaşmanın boyut değiştirmiş halleri olarak düşünebiliriz. Pazarlama faaliyetini, bir kurum tarafından sunulan ürünün, müşteriye en doğru şekilde ulaştırılacağı tüm ortam, şart ve alternatiflerin tasarımı olarak düşünebiliriz. Ayrıca Pazarlama faaliyetleri, ürünün fiyatı, ürünün müşteriye sunumunda kullanılacak dağıtım kanalları, ürünün müşteriye tanıtımında kullanılacak promosyon alternatifleri ve ürünün kendisi olarak da düşünülebilir.

Satış ise, ürünün müşteriye, müşterinin artık ürünün farkında olduğu şekilde ulaştırıldıktan sonra satın alma davranışının sonlandırılması için gerekli eylemi içerir.

Başarılı pazarlama ve satış stratejileri geliştirmek iş dünyasını, pazar yapısını ve müşterileri kapsamlı olarak anlamayı gerektirir.

Finans Atölyesi ekibi olarak bizler, uzun yıllardır yaptığımız işler, aldığımız görevler ve bulunduğumuz pozisyonlar sebebiyle pazarlama ve satış stratejilerini hazırlama konusunda büyük bir deneyime sahibiz. Pazarlama ve satış stratejilerinizi gözden geçirerek olanaklarınızı ve aktivitelerinizi değerlendirip size en etkin pazarlama ve satış modelini önerebiliriz. Bu konu ile ilgili başlıca hizmet alanlarımız aşağıda özetlenmiştir:

 • Piyasa analizleri yapmak ve piyasa potansiyelini tahmin etmek,
 • Marka stratejileri geliştirmek,
 • Şirketin ürün portföyünü gözden geçirerek gelir potansiyelini maksimuma çekmek için en uygun ürün piyasa konumlandırmasını gerçekleştirmek,
 • Piyasa/müşteri anketleri yapmak, odak grupları oluşturmak ve sonuçları analiz etmek. Bu yöntem satış kanalı etkinliğini, müşteri memnuniyetini ve satın almalardaki kriterleri değerlendirmektedir. Bu kapsamda ayrıca rakip analizleri de değerlendirilmektedir.
 • Hedef segmentleri ve hedef grupları belirlemek,
 • Segmentasyon modelleri yaratmak, her bir segment için anahtar özellikleri teşhis etmek ve segmentin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Rekabet analizleri hazırlamak,
 • Fiyatlandırma modellerini analiz etmek ve gözden geçirmek, gelir ve karlılığı arttırmak için en uygun stratejileri seçmek,
 • Zamanlama ve sorumluluk detaylarını içeren uygulama planları hazırlamak (“Pazara Giriş” planı),
 • Pazarlama yatırımlarının ihtiyaç ve faydalarını belirlemek,
 • Pazarlama yatırımlarının etkinliğini arttırmak,
 • Ürün stratejilerini kanal stratejileriyle paralel hale getirmek,
 • Yeni bir ürün ya da hizmetin pazara sunumunu başarılı bir şekilde sağlamak için doğru dağıtım kanalları kombinasyonunu belirlemek,
 • Daha etkin satış gücü oluşturmak,
 • Tutarlı ve sürdürülebilir satış süreci geliştirmek,
 • Piyasadaki her dağıtım kanalının işletme maliyetlerini analiz etmek ve bu kanallar kapsamındaki ürünlerin ya da hizmetlerin doğru fiyatlandırmasını değerlendirmek,
 • Satış ekibi için performans ölçüm kriterlerini tanımlamak, oluşturmak ve uygulamak.