Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı firmaların iş süreçlerinin, stratejilerinin ve organizasyonel yapılarının tarafsız ve uzman kişiler tarafından incelenerek, şirketlerin performansını arttıracak ve büyümeyi destekleyecek çözüm ve öneriler sunulmasıdır.

Potansiyeli ve isteği olup kurumsallaşamamış ya da kurumsallaşma yolunda ilerleyen veya kurumsallaşmanın bazı aşamalarını tamamlamış şirketlerde, şirket ortaklarına ve profesyonel kadroya aşağıda sıralanan konularda destek vererek süreçlerin doğru işlemesi ve takibinin doğru bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.

Yönetim Danışmanlığı, pazarlama, finans, insan kaynakları, bilişim teknolojileri, hukuk, sigorta, satın alma, hizmet ve ürün yönetimi gibi oldukça geniş bir yelpazede hizmet veren yönetim danışmanları alternatiflerin belirlenmesi, ilave kaynak temini ve/veya çözümlerin uygulanması noktasında firmalara katma değer sağlar. Özellikle operasyonel ve organizasyonel olarak yapılacak tüm işlemlerin detaylıca ortaya konması ve süreç takibi bu konudaki önemli unsurlardandır.

Finans Atölyesi’nin amacı şirketlerin verimliliğini arttırmak olduğu için aşağıda sayılan tüm işlemlerin doğru bir şekilde ele alınıp yeniden tasarlanması, değişime ve gelişime dair çözümler sunmak açısında önemlidir.

 • Yönetsel yetkinlikler
 • Süreç yönetimi ve geliştirme çalışmaları
 • Genel İş Stratejileri oluşturmak (Kısa, orta ve uzun vadeli)
 • Satış ve Pazarlama Politikaları oluşturmak
 • Finansal modellerin kurgulanması ve optimizasyonu
 • Operasyonel aktiviteler ve tedarik zinciri oluşturulması
 • Büyüme Stratejileri
 • Kriz Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Gider Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Tahsilat Yönetimi
 • Sektör ve Rakip Analizi
 • Dış ticaret işlemleri
 • Risk Takip Sistemlerinin Oluşturulması
 • Kurum Kültürü Oluşturulması
 • Kurum Bağlılığı
 • Yetki Delegasyonu
 • Kurum içi Koçluk Sistemi
 • Kalite Yönetimi vs.
 • İnsan kaynakları
 • Etkin Personel Yönetimi
 • Optimum Norm Kadro İstihdamı
 • Eğitim Yönetimi
 • Bilanço Yönetimi
 • Sigorta Yönetimi
 • Risk Yönetimi

Büyüyen ve gelişen yapılarda, finans, insan kaynakları, üretim, eğitim, araştırma geliştirme çalışmaları, pazarlama ve satış, satın alma ve diğer birimler artık firmanın kuruluşundaki yönetim anlayışı ile yönetilemezler. İşte bu aşamada Finans Atölyesi ekibiyle birlikte firmanın organizasyon yapısını gözden geçirir, eksiklikleri giderir ve içinde sizin de olduğunuz bir çalışma ortamında firmanızı daha verimli, daha kârlı ve daha kurumsal bir yönetim yapısına kavuşturur.