Kurumsal Finansman Danışmanlığı

BİRLEŞME VE SATIN ALMA

Global bir dünyada, her işte olduğu gibi finans sektöründe de uluslararası işlemlerin sıkça kullanılması kaçınılamaz. Bu anlamda, kurumsal stratejiler doğrultusunda büyümeyi ve rekabeti amaçlayan şirketlerin sıklıkla başvurduğu yollardan en önde geleni şirket birleşme & satın alma işlemleridir.

Şirket birleşme ve satın alma işleminin başarılı olabilmesi için; geniş çaplı şirket değerlemeleri, senaryo ve risk analizleri, sürecin doğru kaynaklarla fonlanması, sinerji yaratılması ve aynı zamanda şirketlerin insan kaynağı ve kültürel değerlerinin incelenmesi gibi bir çok faktör bir arada kurgulanmalı ve incelenmelidir.

Finans Atölyesi Kurumsal Finansman Bölümü bu alanlardaki tecrübe ve kalitesi ile müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler kurup varlık satın alma ve satma, yeniden organize olma ve yapılanma gibi alanlarda finansal danışmanlık yapmaktadır.

Finans Atölyesi, yapısı halka arz için müsait olmayan, aynı zamanda kaldıraç kullanmak istemeyen firmalar için en önemli kaynak olan birleşme ve satın alma işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Kısaca bu işlemleri özetlemek gerekirse;

  • Finansal inceleme ve istihbarat çalışması (Alıcı ve satıcı şirket için)
  • Değerleme hizmetleri
  • Pazar ve sektör incelemeleri
  • Birleşme ve satın alma sonrası hizmetler
HALKA ARZ

Kurumsal finansman hizmetine duyulan ihtiyaç hızla arttıkça, ülkemizde son dönemlerde en fazla uygulama alanı bulan kurumsal finansman yöntemi olan halka arz, düşük maliyetli fon sağlama açısından önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkmaktadır.

Finans Atölyesi halka arz faaliyetleri kapsamında, şirket değerini maksimize etme amacına yönelik olarak;

  • Halka arz zamanlaması,
  • Gerekli esas sözleşme değişiklikleri,
  • SPK ve BIST ile ilişkilerin yürütülmesi,
  • Şirket değerlemeleri ve satış yöntemleri gibi halka arz sürecindeki tüm aşamalarda uzmanlarımız vasıtasıyla, şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.