Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı, Finans Atölyesi’nin en önemli hizmetlerinden biridir. Çünkü Finans Atölyesi olarak bizler, Hukuk Danışmanlığını sadece anlaşmazlıkları çözme yolu ve bir işin sonucu olarak değil, her işin öncesinde alınması gereken en önemli danışmanlıklardan biri olduğunu düşünüyoruz.

Tabi ki öncelikle müşteriyi yakından tanımak,  beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek ve arkasından verilecek hizmetleri müşteri ile birlikte belirlemek bu işin aslıdır. Ancak, hukuk ekibimiz hali hazırda aşağıdaki hizmetleri şirketlere verebilecek yetkinliktedir.

 • Şirketlerin başta İngilizce ve diğer yabancı diller üzerinden yapılacak sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Karşı taraflardan gelen sözleşme metinlerinin şirketin menfaatleri çerçevesinde revize edilmesi,
 • Mevcut sözleşmeler hakkında üst yönetime hukuki görüş sunulması,
 • Gerektiğinde ülkemizde ve yurtdışında şirketi temsilen sözleşme müzakere süreçlerine katılım sağlanması,
 • Şirketlerin yurtdışında göstermiş olduğu ticari faaliyetlerden doğan her türlü ticari uyuşmazlığın söz konusu ülkelerde bulunan saygın hukuk büroları ile işbirliğine de gidilerek şirket menfaatleri çerçevesinde sonlandırılması,
 • Şirketin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından risk analizinin yapılması,
 • Koruyucu Avukatlık çalışmaları kapsamında iş sözleşmelerinin ve iş yeri personel yönetmeliklerinin hukuki açıdan incelenerek rapor hazırlanması,
 • Bu belgelerdeki iş ve sosyal güvenlik mevzuatına aykırılıkların giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 • Personel ve insan kaynakları birimleri ile personelden sorumlu yönetici kadroya iş ve sosyal güvenlik hukuku hakkında eğitimlerin verilmesi,
 • Hukuki konularda şirket personelinin bilgilendirilmesi,
 • Personel Hukuku ile ilgili olarak gizlilik, rekabet yasağı ve sözleşmesel boyutta iş hukukundan kaynaklanan her türlü hukuki desteğin sağlanması,
 • Şirketlerin her türlü alacağının Türkiye sınırları içindeki icra müdürlükleri nezdinde takip edilerek alacağın tahsili için gerekli icra işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Uluslararası alacakların ise bulunulan ülke kanunları çerçevesinde tahsiline yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketlerin idari makamlar ve üçüncü gerçek veya tüzel kişi/kişiler nezdinde hukuki konularda temsil edilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinde hukuki konularda şirketlerin iç ve dış temaslarda temsil edilmesi,
 • Toplantılara birlikte veya temsilen katılınması,
 • Sunulacak tekliflerin hukuki açılardan incelenip değerlendirilmesi,
 • Gerekli tüm sözleşmelerin hazırlanması, var olanların, gerekiyorsa, revizesi, ilgili yazışmalar yapılması ve/veya değerlendirilmesi,

Tüm bu Hukuksal hizmetlerin yanında; çalıştığı iş koluna, bulunduğu hinterlanda ve bayi/tedarikçi ilişkilerine göre firmalara özel Hukuksal çözümler ve öneriler de sunulmaktadır. Hukuk Danışmanı olan büromuzun yurt içi ve yurt dışı bağlantıları ile de iş konularda kurulacak ilişkiler alım ve satımlarda yeni pazarlar oluşturmak açısından da extra bir yarar sağlayabilecektir.

Finans Atölyesi, hukuksal danışmanının da yardımıyla firmaların alacaklarının tahsilatları konusunda farklı yöntemler izleyebilmektedir. Özellikle uzun süredir tahsil edilemeyen, donmuş alacak şekline gelmiş alacaklar konusunda özel ekipleriyle derinlemesine yapılan araştırma ve incelemelerle tahsilatlar yapılabilmektedir.