Finansal Danışmanlık

Finansal danışmanlık, en genel anlamda, şirketlerin finansal pozisyonlarının iyileştirilmesi için finansman çözümleri üretmektir. Bu çözümler arasında finansal yeniden yapılandırma, finansal verimliliği arttırma ve finansman sağlanması bulunmaktadır. Ayrıca stratejik planlama ve finansal modelleme hizmeti de danışmanlığın içinde yer alan ögelerdendir.

Finansal yönetimin temel amacı şirketlere sürekli olacak şekilde kâr ettirmektir. Şirketlerin kurumsallaşma, büyüme, yeniden yapılanma, rekabetçi pazarlarda öne çıkmak ve kendilerine yeni pazarlar ve hatta işkolları yaratmak yolundaki girişimlerinde öncülük etmek de hep finansmanla bağlantılı aksiyonlardır.

Finans Atölyesi, içine sizi de alarak kurduğu ekiplerle, alınacak önemli ve stratejik kararlardan günlük operasyonel ihtiyaçlara kadar her konuda çözüm üretip gerekirse IK anlamında destek de olarak bu operasyonları yönetebilmektedir.

Günümüzde Finansal Durum göstergelerine bakıldığında nakit akışı her şeyden önemli bir hale gelmiştir. Nakit akışını oluşturan tüm elemanların tek tek ayrıştırılarak hepsinin üzerinde ayrı bir plan ve program dahilinde durmak ve hepsini maksimum fayda sağlar hale getirmek Finans Atölyesi’nin diğer kurum/kuruluş ve organizasyonlardan en büyük farklarındandır. Ticari alacaklar, piyasa ödemeleri, tahsilatlar, banka ve kurum ödemeleri gibi her kalem ayrı bir şekilde izlenip gerekirse o güne kadar izlenilen yolları ve süreçleri yeniden değerlendirilip değiştirilerek kısa/orta ve uzun vadeli planlamalar yapılır.

Nakit Akışı/Nakit Yönetimi neden önemlidir? Bir işletmenin parasal tüm yükümlülüklerini karşılayacak ve günlük faaliyetlerini aksatmayacak düzeyde nakit bulundurmasını yani likidite kontrolünü sağlaması açısından Nakit Yönetimi çok önemlidir. İşletmenin elindeki kaynakları en doğru ve verimli şekilde kullanmasına olanak verir. Şirketin ödeme ve tahsilatları arasındaki dengenin kurulması açısından olmazsa olmazdır. Sıkışıklıklar ve olası sorunlarda önceden aksiyon imkânı tanır. Şirketlerin kredibilitesi anlamında da sorunsuz ve vadesinde ödemeleri sağlaması açısından değerlidir.

Şirketlerin nakit akışlarını kontrol etmeleri ve nakit sıkışıklığına girmemeleri için önceden bazı tedbirler alınmalı ve ileride doğacak ödeme aksaklıkları ve buna benzer sorunlu durumlar önceden bertaraf edilmelidir. Bu tedbirlerin başında da yapılan satışların doğru bir plan içinde yapılması gelir. Yeri geldiğinde sözleşmeli satışlar, yeri geldiğinde peşinat almadan satmamak ama en önemlisi, her koşulda, satış yapılacak işletmenin piyasa ve banka istihbaratlarını tam olarak yapmak.

Yapılan yatırımların doğru analiz edilmemesinden kaynaklı kapasite kullanım oranı düşüklüğü, atıl kalan işletmeler de nakit sıkışıklığına yol açar. Bu konuda da hem yatırım öncesi yapılan analiz ve fizibilitelerle hem de yatırım sonrası yatırıma konu işletme ile ilgili satış imkanları yaratma konusunda Finans Atölyesi elindeki uzman kadrosuyla, firmalara yardımcı olabilmektedir.

Maliyetini bilmemek ya da daha kötüsü bildiğini düşünüp yanlış bilgi edinmek de zararına satışlara ya da zararına aksiyonlara sebep olur ve bunun sonu da nakit sıkışıklığına gider. Finans Atölyesi uzmanları, bu konuda da, işi en başından itibaren ele alıp, muhasebe sistemini de entegre ederek, malzeme girişinden malın çıkışına kadar geçen bir süreçte net bir şekilde maliyet hesabını yapıp yönetime konuyu raporlar ve satışları da inceleyerek proje ya da mal bazında kâr/zararı net bir şekilde ortaya koyar.

Finansal araçların bilinçli kullanılması her işletme için çok önemlidir. Günümüzdeki en önemli finansal araç olan banka kredileri de doğru kullanıldığında kaldıraç etkisi yaratan ancak yanlış kullanıldığında da tehlikeli bir bumerang gibi geri dönen bir finansal üründür. Artık işletmelerin hepsinin kullandığı ve dolayısıyla da herkesin bildiğini düşündüğü bankacılık ürün ve hizmetleri ise maliyetimize en çok etki eden faktörlerdendir.

Bu anlamda yaklaşık 20 senelik bankacılık deneyimi ve birçok finansal kurumdaki iyi ilişkileri sebebiyle Finansal Danışmanımızın şirketlerin tüm finansal envanterini inceleyip hazırladığı ve üst yönetime sunduğu bir raporlama mevcuttur. Buna firmanın finansal anlamdaki röntgeni/MR’ı da denebilir. Bu rapor sonucunda Atölyemizde birlikte yapacağımız çalışma sonrası vereceğimiz kararlar da hızlıca uygulamaya geçirilir.

Özellikle yeni limit tahsisleri, firmanın iş koluna uygun özel kredilerin bulunup değerlendirilmesi, net işletme sermayesini arttırıcı vade yapılarına geçilmesi gibi birçok sonuç Finansal Danışmanımız tarafından bizzat hayata geçirilmektedir.

Finans Atölyesi uzmanları, Finansal Okur Yazarlık anlamında da hem ticari hem de sosyal anlamda çeşitli çalışmalar yapmış ve yapmaktadırlar. Aile Akademileri konsepti projesi içinde yer almış ve sadece ticari işletmelere değil içinde ev hanımları, öğrenciler, serbest meslek erbapları, çeşitli küçük esnaflarında yer aldığı birçok kademeden kişiye bu konuda eğitimler ve konferanslar vermişlerdir.

Finans Atölyesi, Finans ve Yönetim Danışmanlığı alanlarındaki uzmanlaşmış ekibiyle, her şirketin faaliyet gösterdiği sektöre, kendine özgü dinamiklerine ve hedeflerine bağlı olarak farklı çözümlere ihtiyaç duyduğunun bilincinde olarak, iş ortaklarına sunduğu özel çözümlerle firmalara katma değer yaratmakta ve uzun soluklu, verimli ve kârlı bir iş birliği kurmaktadır.