Enerji Danışmanlığı

Dünyada ve Türkiye'de, enerjiye olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından olan enerji, ekonomik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak daha fazla tüketilmekte ve ihtiyaç duyulur hale gelmektedir.

Yurdumuzda da sosyal ve ekonomik gelişimle birlikte enerji tüketimi de hızla artmaktadır. Bu kapsamda konvansiyonel ve yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla ilgi gösterilir olmuş ve bu konuda çıkarılan çeşitli sübvanselerle de bu yatırımlar desteklenmiştir.

Finans Atölyesi’nin bu konudaki uzmanları da kendi dallarında uzun yıllardır yurt içi ve yurtdışı müşterilere mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermiş ülkemizin bu konudaki en önde gelen isimlerinden olmayı başarmışlardır. Uzmanlarımız şu ana kadar, gerek anahtar teslim gerekse proje bazlı çalışmalarıyla Güney Doğu bölgemizden, Ege’ye, Çanakkale’den Konya’ya kadar bu konuda önemli olan birçok lokasyonda projeler yapmışlardır.

Finans Atölyesi uzmanlarının ortak amacı; bu sektörde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen firmalara sahip oldukları iş ve yatırım olanaklarını en verimli şekilde kullanarak maksimum potansiyel ile bu sektörde yer alabilmelerini sağlamak ve yasal düzenlemeler (EPDK ve diğer ilgili mevzuat ) ile idari ve teknik konulara ilişkin danışmanlık ve proje hizmeti sunmak ve bu alanda hizmet vermektir.

Bu bağlamda belli başlı faaliyetlerimiz;

 • Yenilenebilir Enerji Proje Finansmanları,
 • Yenilenebilir Enerji Şirketlerine Ortaklık ve Devralma İşlemleri,
 • Yenilenebilir Enerji Proje Geliştirmeleri (Anahtar Teslim Projeler)
  • Güneş enerjisi projeleri
  • Rüzgar enerjisi projeleri
  • Hidroelektrik enerji projeleri
  • Biokütle enerji projeleri
 • Elektrik üretim şirketleri ve enerji piyasası girişimcilerine, yerel ya da uluslararası projelerde danışman veya alt yüklenici olarak hizmet vermek,
 • Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji üretimi için lisans başvuru ve takip işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Saha seçimi ve değerlendirmesi için her türlü ölçüm ve fizibilite hizmetlerini gerçekleştirmek
 • Yatırımcılar için Türkiye’deki Yönetmeliklere uyumlu ihale dokümanları ve şartnameleri hazırlamak,
 • Rüzgar enerjisi santralları için saha geliştirme ve türbin seçiminden, lisans alma; elektrikli projelerden inşaat taahhüt işlemlerine kadar tüm safhaları tamamlayarak anahtar teslim proje hizmeti vermek,
 • Güç kompanzasyon sistemi, İç ve Dış Aydınlatma Sistemleri,  Trafo Merkezi Projeleri ve Enerji İletim ve Dağıtım Hattı Projeleri dahil tüm Elektrik Mühendisliği Proje, taahhüt ve Müşavirlik hizmetlerini gerçekleştirmek,
 • Açık deniz, kıyı bölgesi ve iç sularda batimetrik ve sediment/çökel harita yapımı; Göl, Nehir, Liman ve Barajların batimetrik ve sediment haritalarının yapılması, su altı araştırma faaliyetleri, hassas konumlandırma ve eşzamanlı navigasyon sistemleri, deniz inşaatlarına yönelik batimetrik çalışma ve etüdler ve bataklık alanların ölçümünün yapılması konularında hizmet vermek.