Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlığı

Belgelendirme günümüz ticaretinin olmazsa olmazı olmuş durumdadır. Birçok iş kolunda farklı belgeler hem yurtiçinde hem de yurtdışı işlemlerde firmalara önemli kolaylıklar ve avantajlar sağlamaktadır. Hatta birçok kurum çeşitli konularda belgesi/belgeleri olmayan kuruluşlarla iş yapmamaktadırlar. Dış ticaret anlamında zaten bu bir zorunluluk halini almış durumdadır.

Finans Atölyesi olarak amacımız, tüm bu belgelere sizi ulaştırırken tam olarak amaçlarını, ne için gerekli olduklarını ve bunlara ulaşırken kat edeceğiniz mesafenin size tam olarak sağlayacağı faydaları firmanıza net bir şekilde uygulamaktır.

Konu sadece belgeyi almak değil belgenin içerdiği kalite ve akreditasyonları da gerçek anlamda işletmeye uygulamak olmalıdır.

İşte bu konuda uzman olan ekibimiz de size Sistem ve Ürün Belgelendirme konularında hizmet vermektedirler. Ayrıca bu belgelendirme süreçlerinin eğitimleri, gerekirse yazılacak projelerin hazırlanması da hizmetin içinde yer almaktadır.

Finans Atölyesi’nde belgelendirmenin yanı sıra firmaların tüm ihtiyaçları için oluşturulmuş bir skala üzerinden gidilerek hazırlanmış Eğitim programlarımız da mevcuttur. Her biri kendi konusunda uzman olan ve hem teori hem de pratikte konularında çalışmış/çalışanlardan oluşan bir ekiple eğitimler verilmektedir.

Bir iş yerindeki en önemli unsurlardan biri, her anlamda, verimli çalışmaktır. Çalışan verimliliği de bunun ilk maddesidir. Çalışanların en önemli unsurlardan olduğu da düşünüldüğünde çalışanlara verilen eğitimlerin verimlilik üzerindeki pozitif etkileri net olarak görülebilir.

Eğitime ekstra bir maliyet, bir yük olan firmalar unutmamalıdırlar ki;  Eğitimsiz çalışan her zaman daha fazla maliyetlidir. Kendi konusunda yapacağı hataların toplam bedeli,  eğitimin maliyeti karşısında çok daha yüksek olacaktır.

Eğitim bir firmaya ve çalışanlarına yeni bilgi ve beceriler vereceği gibi Kurumsallaşma ve bir kurum kültürü oluşturma anlamında da önemli bir mecradır. Eğitimlerde bir araya gelen ve iş ortamı dışında da vakit geçirme fırsatı bulan çalışanlar farklı teknik ve metotlarla bu yola kanalize edilirler.

Çalışanlarına eğitim veren şirketleri,  çalışanlar daha fazla sahiplenir. Çünkü çalışanın kafasında,  geleceğe dair belirsizlikler vardır. Eğitim veren şirket,  çalışanların gelecek planlarına katkıda bulunur ve onları geliştirir. Bu da onların bağlılığını arttırır.

İş hayatında eğitim işletmeler için,  hayati derecede önemli. Çünkü işletmeleri yükseğe çıkaran ya da aşağı düşüren makineler, binalar değil,  insan kaynağıdır. Bu insan kaynağını nasıl değerlendirirseniz,  ona göre verim alırsınız. Onlara emek verip, gelişimlerine katkı sağlarsanız,  aslında şirketinizin geleceği için önemli işler yapmış olur, kendi geleceğinizi kurtarmış olursunuz.

Finans Atölyesi olarak uzmanlarımız Eğitim İhtiyaç Analizi yaparak firmalara ve çalışanlarına en uygun eğitimleri tespit ederler. Gelişi güzel ve genel eğitimler vermek hem tam isabet sağlamaması açısından hem de gereksiz yere maliyet oluşturması açısından uygun değildir. Bu sebeple sizlerle birlikte oturup oluşturacağımız Yönetsel Stratejik Planların bir uzantısı olarak oluşturulacak eğitimler de uzmanlarımız tarafından sizlere özel bir şekilde hazırlanacak ve yine size ve şirketinizin misyon ve vizyonuna göre kurgulanarak kurumsallaşma ve kurum kültürüne katkıda bulunacak şekilde verilecektir.